رد شدن و رفتن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از May, 2014

تصویر میرحسین موسوی روی بورد انجمن اسلامی دانشگاه تهران

دانشگاه تهران بورد انجمن اسلامی- گذرگاه منتهی به درب خروجی پورسینا.
"نخستین تصویر از مهندس موسوی پس از سه‌ سال و سه‌ ماه حصر غیر قانونی" درود بر دانشجویان دانشگاه تهران

اولين عكس،ميرحسين موسوى بعد از حصر و پس از سه سال و سه ماه