رد شدن و رفتن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از May, 2012

لحظه شکستن اعتقادات یک ملت

ترجمه پارچه نویسی در سوریه:  سرنگون باد نظام و اپوزيسيون...  سرنگون باد امت عربي و امت اسلامي...  سرنگون باد شوراي امنيت...  سرنگون باد دنيا...  سرنگون باد همه چيز

بچرخ تا بچرخیم

شما هم اکنون صفحه با استناد به قانون جرایم رایانه ای را می بینید.آخه چه قانونی،چه کشکی،چه جرایم رایانه ای،شما سرتاپای نظامتان جرایم است،آن وقت از ادبیات می ترسید.از ادبیات مستقلی که صدای خودش است.نه صدای حکومتتان.  برای بار یازدهم فیلترمان کردند
پس بچرخ تا بچرخیم
برای بار یازدهم فیلترمان کردند
پس بچرخ تا بچرخیم
برای بار یازدهم فیلترمان کردند
پس بچرخ تا بچرخیم

الف ـ لام ـ میم؛ سلام بر تبرهائی که / حروف آزادی را / جدا جدا کرده اند!

"الف ـ لام ـ میم؛ سلام بر تبرهائی که / حروف آزادی را / جدا جدا کرده اند!"از امروز تمام مشکلات جمهوری اسلامی به پایان رسید.از امروز دیگر حصر خانگی نداریم.از امروز دیگر زندانی سیاسی نداریم.از امروز دیگر گرانی نداریم.از امروز دیگر گشت ارشاد ندارم.از امروز دیگر بیکاری نداریم.از امروز دیگر جامعه سر خورده نداریم.از امروز دیگر فاشیست مذهبی نداریم.از امروز دیگر فساد در بدنه حکومت نداریم.از امروز هزارتا کوفت و زهرمار دیگر نداریم.یعنی همه مشکلات شما با فیلتر کردن وبلاگ های بیژن الهی | غزاله علیزاده | هوتن نجات | رضابراهنی |هوشنگ ایرانی | پرویزاسلامپور |بهرام اردبیلی | محمودشجاعی | به پایان می رسد.

تکه ی از شعر"اغتشاشات ماهیچه ها"

کارگر کلمه بودم  هر روز از کارخانه ی ذهنم  برای آغوشت آزادی می آوردم

یادمان می ماند فرزاد جان

"یادتان باشد که به شعر، به آواز، به لیلاهایتان، به رویاهایتان پشت نکنید"
«فرزاد کمانگر»