رد شدن و رفتن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از April, 2011

این جنبش سبز نیست که به ما نیاز داره، این ما هستیم که به جنبش سبز محتاجیم

اصغر فرهادی اومده بود پاریس برای پیش اکران نادر و سیمین
آخر جلسه تو بخش سوال جوابا یکی بلند شد گفت آقای فرهادی، نظر شما راجع به اتفاقایی که حول فیلم شما افتاده چیه؟
گفت اینجا پاریسه، ایران نیست، حرفت رو راحت بزن، هر چی تو دلته بپرس
طرف گفت : نظرتون رو میخواستم بپرسم راجع به حمایتی که جنبش سبز از فیلم شما کردو فکر میکنید جنبش سبز تو این زمان نیاز داشت که از فیلم شما حمایت کنه؟
فرهادی گفت: من فقط خیلی خوشحالم که جنبش سبز وجود داره، همین برای من کافیه. بعد خواهش میکنم عظمت جنبش سبز رو در سطح فیلمهایی مثل مال من پایین نیاریم.حتی اگر لطف میکنید فکر میکنید که این فیلم عالیه و فیلم خیلی خوبیه. جنبش سبز خیلی بزرگتر از اونه که درقالب چنین چیزهایی بگنجه
این جنبش سبز نیست که به ما نیاز داره، این ما هستیم که به جنبش سبز محتاجیم

تصویر تو برای همیشه در ذهن مردمان این سرزمین حک شده است میرحسین بزرگ

تصویری که مشاهده می کنید، خانواده کسی می باشدکه از بعد کودتای انتخابات سال 88 تا کنون با سخترین مشکلات ممکن مواجه شده اند و اکنون نیز چنین سختی شدت یافته و تا جایی که دیگر چنین عکسی با چنین شکل و شمایلی به وجود نخواهد آمد... خانواده ای که در راه سبز، همپای مردم در خیابان ندای آزادی سر داده اند و مردانی که شهید شده اند، و یا در بازداشت خانگی هستند، یا در حسرت دیدار فرزند جان داده اند. این تصویر تلنگری بر من و ماست که فراموش نکنیم این خانواده پای مطالبات مردمی چه هزینه هایی می پردازند،این همان عهد و پیمان سبز می باشد که خانواده میر حسین موسوی در راه آن بر علیه ظلم مبارزه کرد و این مبارزه با همراهی سبز مردم ایران همچنان ادامه خواهد داشت، تا رسوایی حکومت کودتا...
همراه میر حسین موسوی، رهبر جنبش سبز هستیم تا آزادی سرزمین مادری یعنی ایران...
تصویر از چپ به راست:شهیدسیدعلی موسوی حبیبی، حاج میر حسن موسوی[پدرشهید موسوی]، میرحسین موسوی، میراسماعیل موسوی[پدر میر حسین موسوی]میرمحمودموسوی[برادرمیر حسین موسوی]دکتر شریف زادگان[همسرخواهرمیر حسین موسوی]