رد شدن و رفتن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از February, 2011

نسل بي خاصيت

بی خاصیت بودن.خاصیتِ،خاص را نخواستن.نتوانستن.نبودن در توانستن.نيستن در نرسيدن.دست کشیدن به آلتمان،بازگشت به روزمرگی.خود را خاص خواندن اما بی خاصیت بودن از خاصیت.رونمایی از کتاب هاي پفکی .شعرهای تخمی،شلغم بازی سیاسی،فیلم ها کشکی.نسلم داریم خودمان را گول می زنیم از بی خاصیتمان.

از جنبش سبز ايران تا جنبش سبز دنياي عرب

عكس ها خودشان حرف مي زنند/دو عكس از دو كشور

جنبش سبز ايران

جنبش سبز خلق عرب فرقي نمي كند.تونس.مصر.اردن.يمن بيانه مهندس موسوي را در اين تصوير با استخوان هايم درك كردم